*Düşüncelerim ve hissettiklerim* ADANA / TR
  ŞANTİYE TEKNİĞİ - NECİP KÖNİ - İnşaat Mühendisi - 2010
 

ŞANTİYE TEKNİĞİ – NECİP KÖNİ – İnşaat Mühendisi – 2010
 
  • ÖNSÖZ 
         
 
Merhabalar,
 
Meslek hayatımın 37.ci yılını idrak ederken, bu zaman aralığında geçen tecrübelerimi genç ve yeni mesleğe adım atan sevgili meslektaşlarıma bir yol gösterici kılavuz mahiyetinde bu “ Şantiye Tekniği “ bilgilerimi derlediğim ve toparlamaya gayret ettiğim notlarımdan aktarmaya çalışmaya gayret edeceğim. Bu arada kelime ve cümle hatalarım olursa şimdiden sizlereden özür dilerim.
 
   
 
  • GİRİŞ
 
Bir şantiyenin kurulabilmesi için önce dikkat edilecek husulardan en önemlileri şunlardır.
 
1* Su kaynağına yakınlığı nasıl bir konumdadır.?
2* Ulaşım için ne gereklidir.?
3* Enerji nasıl temin edilecektir.?
4* Şantiye sahası belediye sınırları dahilinde mi.? Yoksa mücavir (Belediye sınırları dışı) sahada mı konumlandırılacaktır.?
5* Şantiyede kalacak personelin durumu ne olacaktır.?
 
Şeklinde bu yukarıdaki ana maddeleri önceden bir keşif yaparak, şantiyeyi ve düzenini kurmak gerekir.
 
 
 
 
 
 
 
 
ŞANTİYE TEKNİĞİ – NECİP KÖNİ – İnşaat Mühendisi – 2010
 
 
  • ŞANTİYE KURMA ÇALIŞMALARI
 
Yapılacak tesisisin inşaatlarının yerleşeceği alana göre şantiye birimlerini önceden keşif yapıp, yerleştirmek çok önemlidir.
 
Bir şantiyenin başarılı ve rahat çalışabilmesi içinde, her zaman şu üç önemli noktaya dikkat etmek gerekir.
 
1* SU
2* YEMEK
3* WC ve DUŞ
 
Bunlar bir şantiyenin olmazda olmazlarındandır.
 
Kurulacak şantiyenin büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre şantiye düzeni kurulmalıdır.
 
  • ŞANTİYE TİPLERİ
 
1* KÜÇÜK ŞANTİYELER
2* ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ ŞANTİYELER
3* BÜYÜK ŞANTİYELER
4* SÜPER KAMP ŞANTİYELER
 
1* KÜÇÜK ŞANTİYELER
Daha çok ev, küçük tip apartman tarzındaki inşaatlar için kullanılır.
Çekirdek personeli ise (Şantiye şefi) – (Kalfa) – (Ustalar) tarzında 3-5 kişiliktir. Çalışan işçileri hariç olmak üzere.
 
2* ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ ŞANTİYELER
Büyük apartmanlar, okul, küçük hastahane, kooperatif inşaatları, köprüler gibi inşaatlarda kullanılır.
Çekirdek personeli ise (Şantiye şefi) – (İnş.Teknikeri) – (Kalfa) – ( Muhasebeci) – (Mübayacı-Satın alma- Depo) – (Ustalar) tarzında 6-10 kişiliktir. Çalışan işçileri hariç olmak üzere.
 
3* BÜYÜK ŞANTİYELER
Büyük A.V.M (Alış Veriş Merkezleri), büyük hastaneler, oteller, tatil kampları, büyük siteler, yol inşaatları, hava alanı, sulama kanalları, fabrika inşaatları gibi inşaatlarda kullanılır.
Çekirdek personeli ise (Şantiye müdürü) – (Şantiye şefi) – (Saha ve ofis mühendisleri) – (Teknikerler) – (Muhasebe servisi) – (Satın alma servisi) – (Depocular) – (Kalfalar) – (Ustalar) tarzında 20 – 50 kişiliktir. Çalışan işçileri hariç olmak üzere.
 
4* SÜPER KAMP ŞANTİYELER
Büyük barajlar, hava ve deniz limanları, büyük enerji santralleri, oto yollar inşaatları, enrji ve boru hatları gibi çok büyük inşaat tesislerinde kullanılır.


ŞANTİYE TEKNİĞİ – NECİP KÖNİ – İnşaat Mühendisi – 2010
 
 
Çekirdek personeli ise (Proje koordinatörü) – (Proje müdürleri) – (Şantiye şefleri) – (Saha ve ofis mimar –mühendisleri) – (Teknikerler) – (Formenler) – (Kalfalar) – (Ustalar) – (Muhasebe servisi) – (Ticaret servisi) – (Personel servisi) – (Sağlık servisi) - (Depocular) – (Operatörler - Şöförler) – (v.s. personel) tarzında 50 – 200 kişi veya daha üstü bir kadrodur. Çalışan işçileri hariç olmak üzere.
 
 
1* ŞANTİYE GİRİŞİ ve NİZAMİYE KULUBESİ veya BİNASI
 
 
3* ŞANTİYE MUTFAK ve YEMEKHANESİ
 
4* ANA DEPO ve BÖLÜMLERİN (Elektrik – Mekanik – İnşaat) KOLTUK AMBARLARI
 
5* YATAKHANE  ve WC – DUŞLAR
 
6* REVİR (Acil vakalar için kullanılmak üzere)
 
7* YARDIMCI ÜNİTELER – ( Trafo veya Jeneratör ) – ( Su deposu veya su pompası ) –
( Kademe ve Tamirhane ) -  ( Otopark ) – ( Kantin ) –  ( Spor sahası) - (V.S.)
 
Yapılacak tesis inşaatları örneğin YOL – SU KANALI – ENERJİ ve BORU HATLARI gibi geniş ve uzun bir hat üzerinde ise, şantiye sahası ve kampını mümkün olduğunca inşaat bölgesinin tam merkezi bir bölgesine yerleştirmek en rantabıl verimli bir seçim olabilir. Veya merkezi şantiye kampı dışında, işin büyüklüğüne  göre tali küçük şantiye sahaları belirli uzaklıklara yerleştirilebilir.
 
1* ŞANTİYE GİRİŞİ ve NİZAMİYE KULUBESİ veya BİNASI
Bütün şantiye tiplerinde şantiyenin emniyeti ve güvenliği için bir giriş nizamiye kapısı ve içinde bekçi veya güvenlik personelinin barınacağı bir kulübe veya bir bina olması şarttır.
 
2* ŞANTİYE OFİSLERİ
Şantiyelerin büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre teknik personelin oturabileceği konteynır veya prefabrik barakalardan teşekkül etmiş ofisler rahat bir çalışma ortamı için gereklidir. Çünkü bu personelin gerektiğinde günlük mesaisi (çalışma saatleri) yerine göre 10-12 saati bulur.
 
3* ŞANTİYE MUTFAK ve YEMEKHANESİ
Şantiyelerde genellikle yemek sorun olabilir. Bunun için temiz ve hijyenik bir mekan şarttır.
Ancak bu durum büyük şantiyelerden çok küçük şantiyelerde bazı zamanlarda probleme sebebiyet vermektedir. Genellikle süper kamp şantiyelerinde ilgili firmalar kendi personeli için özel mutfak ve kilerlerini, yani gıda depolarını kurmaktadırlar. Büyük şantiyelerde genellikle yemekhane bölümünün bir bölümünde, satranç, tavla , tv izleme , gazete ve kitap köşeleri oluşturulur.
 
 
 
ŞANTİYE TEKNİĞİ – NECİP KÖNİ – İnşaat Mühendisi – 2010
 
 
4* ANA DEPO ve BÖLÜMLERİN (Elektrik – Mekanik – İnşaat) KOLTUK AMBARLARI
Genellikle büyük ve süper büyük şantiyelerde ana depo mutlaka vardır. Çünkü bu şantiyeler konumları icabı yerine göre yerleşim merkezlerinden uzak olmaktadır. Bunun için şantiyeye
gerekli olan ve olacak malzeme ve emtiaların stoklanması gerektiğinden büyük bir ana depoya  ihtiyaç olur. Şantiyeye gelen ilk ve büyük malzemeler bu ana depoya iner ve şantiye içindeki dağıtımları buradan yapılarak, ilgili servislerin koltuk ambarı dediğimiz küçük depolarına gönderilir. Küçük şantiyelerde ise bu daha çok koltuk ambarı mahiyetinde küçük depolama şeklinde olur.
 
5* YATAKHANE ve WC – DUŞLAR
Yatakhane ve sosyal tesisler genellikle büyük ve süper büyüklükteki şantiyelerde vardır. Yatılı kalan personelin rahat ve huzurlu kalabilmesi için yatakhane baraka veya konteynırları- nın temiz ve bakımlı olması şarttır. Yatakhane bölümlerinin müştemilatı WC ve duşlarının  daima temiz ve hijyenik olması bulaşıcı hastalıkların önlenmesi açısından çok dikkat edilmesi gereken bir husustur.
 
6* REVİR (Acil vakalar için kullanılmak üzere)
Büyük şantiyelerde ve genellikle yerleşim merkezlerinden uzak kurulmuş şantiye sahalarında, çalışan işçi ve personelin acil tansiyon, hastalıklarını ve istenmeyen iş kazalarında acilen müdahale edilebilmesi için şantiyede bir sağlık memuru , hemşire ve çok daha büyük şantiyelerde ise doktor bulundurulması şarttır. Bu durumlarda hem gerksiz iş kayıpları önlenir, hemde ilgili hasta veya kazazedeye anında müdahale edilmekle bir can kaybı önlenir.
 
 
7* YARDIMCI ÜNİTELER – ( Trafo veya Jeneratör ) – ( Su deposu veya su pompası ) –
( Kademe ve Tamirhane ) - ( Otopark ) – ( Kantin ) – ( Spor sahası) - (V.S.)
Bu yardımcı üniteler genellikle büyük ve süper şantiyeler için gerekli olmaktadır.
 
 ************************************************************


Necip Köni — İnşaat Mühendisi Necip Köni — İnşaat Mühendisi

Ana makaleler

* ŞANTİYE TEKNİĞİ — NECİP KÖNİ — İnşaat Mühendisi — 2010 -
* ŞANTİYE TEKNİĞİ — NECİP KÖNİ — İnşaat Mühendisi — 2010 -

24.10.2010 17:27

Meslek hayatımın 37.ci yılını idrak ederken, bu zaman aralığında geçen tecrübelerimi genç ve yeni mesleğe adım atan sevgili meslektaşlarıma bir yol gösterici kılavuz mahiyetinde bu «Şantiye Tekniği «bilgilerimi derlediğim ve toparlamaya gayret ettiğim notlarımdan aktarmaya çalışmaya gayret edeceğim.

 
 
* NECiP KÖNi * MESLEKi YORUMU
* NECiP KÖNi * MESLEKi YORUMU

24.10.2010 15:28

* BU YAZIYI — (2003) YILINDA, BUYUK EKONOMiK KRiZ (2001) SONRASI TEKNiK ELEMANLAR icin YORUMLADIM ve YAZDIM…

 
*************************************************************

NECİP KÖNİ – NOTLARI:BİNALARIN GÜÇLENDİRMESİ

24.10.2010 18:18

 

Türkiye'de betonarme binaların güçlendirilmesinde 3 farklı malzeme kullanılıyor. Çelik, beton ve fiberbond'dan oluşan bu 3 malzeme özellikle kolonların güçlendirilmesinde kullanılıyor. Kendi içinde avantaj ve dezavantajlar barındıran bu malzemelerin en eskisi ve en sık kullanılır olanı beton. Bu da betonun depreme karşı alınan en düşük maliyetli önlem olmasından kaynaklanıyor. Ancak kolonda kullanılan beton kalitesinin iyi olmaması güçlendirilmesi için kolonun üzerine eklenen betonun avantaj yerine dezavantaj oluşturmasına yol açıyor. 100 metrekare zemini sağlam ortalama bir dairenin betonla güçlendirilmesi için ödenen bedelin ortalama 4 bin dolardan başladığı belirtiliyor.

Betona oranla çok daha iyi sonuç veren çeliğin dezavantajını ise zor şekil alması oluşturuyor. Ancak çelik binanın ve kolonların güçlenmesini sağlıyor. Malzeme bedeli düşük olan çelik çok fazla bilinen ve uygulanan bir yöntem olmadığı için montaj bedeli yüksek olabiliyor. 100 metrekarelik bir dairenin güçlendirilmesinin bedeli ise ortalama 5 bin doları buluyor.

Fiberbond ise Türkiye'de oldukça yeni. 2003 yılında yayınlanan Deprem Yönetmeliğinde kullanımı onaylanan Fiberbond'un ana malzemesi karbon ve reçine. 0.5 milimetre kalınlığında olan Fiberbond kolona kağıt gibi sarıldığında bir katı 2.5 cm. çelik sarılmasına eşit güçlendirme sağlıyor. Binanın beton ile güçlendirilmesi 6 ay alırken bu fiberbond'da 1.5 aya kadar düşüyor. Ayrıca, konutta yaşayanların betonda olduğu gibi güçlendirme döneminde evi terketmesi de gerekmiyor. Diğer güçlendirme tekniklerine oranla yüzde 20 pahalı olan Fiberbond'da 100 metrekarelik bir dairenin maliyeti 8 bin doları buluyor.

FİBERBOND UYGULAMALARI
AVANTAJLARI:
-Yüksek mukavemete sahiptir.
-Hafif ve kolay uygulanabilir.
-Betonarme ve ön gerilmeli beton yapılarda kullanılabilir.
-Yangın dayanımında ASTM E84 standartlarına göre 1. sınıf malzemedir.
-Çevre şartlarına karşı yüksek dayanıklılığa sahiptir.
-Esnek, her türlü yapı elemanına uygulanabilir.
İnce olması sayesinde binanın estetiğinde fark yaratmaz.
-Ekonomiktir.

Hasar görmemiş yapının genel olarak beklenen olası bir depreme dayanıklı hale getirilmesi için mukavemetin ve taşıma kapasitesinin artırılmasına güçlendirme denilmektedir.
Yapı Güçlendirme: mevcut yapı elemanlarının yeterli taşıyıcı değerlere ulaşması için yapılan çalışmalardır.
Yapı Güçlendirme: mevcut yapı elemanlarının yeterli taşıyıcı değerlere ulaşması için yapılan çalışmalardır.
Kolon Güçlendirme
Kiriş Güçlendirme
Döşeme Güçlendirme
Temel Güçlendirme
Zemin Güçlendirme

Neden güçlendirme yapılmalıdır?
Yapıların mevcut dayanım değerleri güvenli bölgede kalmak için gerekli değerlerin altında kaldığı için güçlendirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir.
Gerekli dayanım değerleri nelere göre belirleniyor?
Yapı dayanım değerleri günümüzde geçerli olan 2007 deprem yönetmeliği şartlarını sağlamalıdır
Binamın projesi yok ne yapmalıyım?
Binanın mevcut projesi kişilerin kendilerinde yoksa müteahhitte ondada yoksa belediyelerden temin edilebilir hiç bir şekilde bulunamıyorsa yapının taşıyıcı sistemi yerinde incelenir ve yapının mevcut taşıyıcı sistem projesi çıkarılır
Güçlendirme projesi nasıl ve kim tarafından çıkarılır?
Güçlendirme projesi İnşaat mühendisleri tarafından hazırlanır. İnşaat mühendisleri mevcut yapının taşıyıcı sistemi bilgisayar ortamında statik açıdan çözer ve güvenli değerlere ulaşması için gerekli çalışmaları yapar bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan proje uygulanır bunun adı güçlendirme projesidir.
Binamız eski yapı güçlendirme gerekli olduğunu nasıl anlayabiliriz?
Yapılar için güçlendirme çalışmalarının gerekli olup olmadığını yapılacak laboratuvar çalışmaları ve onların statik açıdan yorumlayacak inşaat mühendislerinin raporları doğrultusunda karar verilir buna YAPI DAYANIM RAPORU denir.
Yapı güçlendirme çalışmaları için ne kadar zamana ihtiyaç vardır?
Çalışmalar yapının durumuna mevkine hava koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterir.
5 katlı klasik bir bina en az 40 gün sürer.

Bina güçlendirme, bina güçlendirmesi, bina güçlendirme yöntemleri, bina güvenliği, yapı güçlendirme, yapı güçlendirmesi, yapı güçlendirme yönyemleri. zemin güçlendirme, zemin güçlendirmesi, zemin güçlendirme yöntemleri, deprem güçlendirme, deprem güçlendirmesi, deprem güçlendirme yöntemleri.
DEPREM GÜÇLENDİRME
Deprem güçlendirme nedir? Deprem güçlendirme yapıların günümüz yönetmeliği olan 2007 deprem yönetmeliği esaslarını sağlayan statik açıdan problemsiz deprem yükleri gözönüne alınmış yapılar haline gelmesi için yapılan güçlendirme çalışmalarıdır.Yapılan çalışmalar kesinlikle bir mühendis kontrolünde olmalıdır. ve proje verilerinin dışına çıkılmamalıdır. Binalarınızın zemininde ortaya çıkan sorunlar olabilirBinalarınızın temelinde ortaya çıkan sorunlar olabilirBinalarınızın taşıyıcı sisteminde ( kolon — kiriş) ortaya çıkan sorunlar olabilirDeprem Güçlendirme Yöntemleri;1. Poliüretan Enjeksiyon ile Güçlendirme 2. Betonarme güçlendirme 3. Kazık çakılma yöntemiyle Güçlendirme 4. Shat-great yöntemiyle Güçlendirme 5. Fiberbon Malzemelerle Güçlendirme 6. Çelik Konstrüksiyon ile Güçlendirme Uygulamalar profosyonel ekipler ile yapı statiğine zarar vermeden yapılmalıdır.

* KAYNAK  *http://ticaretimiz.com/cs13246-necip-koni-insaat/cp166-necip-koni---notlaribinalarin-guclendirmesi.html
 
  TOPLAM 481812 ziyaretçi (995699 klik) kişi burdaydı!  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol